Strona załącznika

prof. Michał Wojciechowski

W całości Biblii temat życia gospodarczego jest naturalnie poboczny, ale jednak się pojawia. Biblia zauważa, że wytwarzanie dóbr materialnych jest konieczne i dobre. Źródłem dóbr materialnych jest i majątek (w starożytności zwłaszcza ziemia), i praca. Chroni je przykazanie „nie kradnij”. Jest pożądane, by każda rodzina posiadała potrzebne środki utrzymania; pracowitość jest usilnie zalecana, gdyż bez niej nie ma zarobku i dobrobytu. Niektóre teksty chwalą przedsiębiorczość (handel zagraniczny Salomona; bizneswoman na końcu Księgi Przysłów; kupiec w Księdze Syracha; postacie z przypowieści o talentach). Celem zarabiania jest także dzielenie się z innymi. Bogactwo niesie ryzyko chciwości i innych grzechów, ale z drugiej strony bieda, choć może zbliżyć do Boga, sama w sobie jest złem.
Michał Wojciechowski, ur. 1953, teolog świecki, profesor Pisma Świętego w Olsztynie. Opublikował dotąd 45 różnego typu książek, ponad 140 artykułów naukowych (40 po angielsku) oraz kilkaset popularnych i publicystycznych. Główny ich temat to Biblia, inne dotyczą kultury starożytnej, wczesnego chrześcijaństwa, etyki gospodarczej i społecznej oraz chrześcijaństwa dzisiaj.

Dodaj komentarz