Strona załącznika

Ireneusz Jabłoński

„Do czego potrzebni są nam przedsiębiorcy?” W Polsce, w wielu środowiskach, wciąż obowiązuje post PRL-owskie myślenie o przedsiębiorcach, nazywanych pejoratywnie PRYWACIARZAMI. Wynika ono zarówno z przywiązania do egalitarnych postaw i zasad, jak i z niezrozumienia rzeczywistej roli przedsiębiorców w organizacji ekonomicznej aktywności społeczeństwa. Niesłusznie postrzegani są oni jako: „wyzyskiwacze pracowników”, „oszuści podatkowi” i wreszcie „egoistyczni dusigrosze” . Jednocześnie zmiany ustrojowe z przełomu lat 80 i 90 ubiegłego wieku dowiodły ogromnej ambicji i przedsiębiorczości Polaków, które to cech pozwoliły na wyjście o własnych siłach z największej – nie licząc wojen – zapaści cywilizacyjnej i gospodarczej państwa i narodu. Za fenomen ten, niedoceniany przez większość historyków i ekonomistów, a nazywany czasem: „polskim cudem gospodarczym”, odpowiadali w znakomitej większości nasi przedsiębiorcy. Mikro, mali i średni, tworzyli swoje firmy, a w nich nowe miejsca pracy, dostarczali produkty i usługi na wygłodniały rynek. Wykazali się nie tylko konieczną przedsiębiorczością, pracowitością, gotowością do ponoszenia ryzyka, ale również odpowiedzialnością za swoje rodziny, swoich pracowników i wreszcie klientów. Stali się lokomotywą ciągnącą skład wagonów – symbolizujących poszczególne gałęzie gospodarki narodowej. Szukając odpowiedzi na pytanie postawione w tytule wykładu, należałoby wpierw zapytać: Czy pociąg pozbawiony lokomotywy ma szansę gdziekolwiek dojechać?
Ireneusz Jabłoński (ur. w 1961 r.) specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji i kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi oraz podmiotami publicznymi. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości w SGH w Warszawie; studiował strategiczne zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja) oraz zarządzania projektami strategicznymi na University of Pennsylvania – Wharton (USA). Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA). Był prezesem zarządu w towarzystwach leasingowych, a także wiceprezesem Banku Pocztowego S.A. i dyrektorem banku w BRE Bank SA – nadzór właścicielski i strategię grupy banku. W randze Menadżera projektu kierował programem utworzenia mBanku – pierwszego, internetowego banku w Europie kontynentalnej. Były burmistrz Łowicza – otrzymał wyróżnienia za najlepiej zarządzane miasto i tytułu Euromiasto 1997 w kategorii miast od 30 do 50 tys. oraz były Wiceprezydent Łodzi. Wykładowca akademicki – występuje w roli profesora gościa – prowadząc wykłady i seminaria z zakresu makro i mikroekonomii oraz planowania i zarządzania strategicznego. Od 2003 roku związany z Centrum im. Adam Smitha, gdzie m.in. pełnił funkcję członka zarządu, a obecnie ekspert i lider zespołu doradztwa strategicznego. Autor wielu publikacji i opracowań z zakresu gospodarki, zarządzania państwem i jednostkami samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz