Strona załącznika

Prof. Tadeusz Pietrucha

Tadeusz Pietrucha. dr hab., profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalność naukowa to biologia molekularna i biotechnologia. Pasjonuje się innowacyjnymi technologiami opartymi na współczesnych osiągnięciach nauk medycznych i przyrodniczych, mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia. W 1998 r. uruchomił pierwszy polski portal internetowy poświęcony biotechnologii: Biotechnologia.pl. Jest pomysłodawcą organizowanych od 2000 r. konferencji naukowo-biznesowych BioForum, przekształconych w 2006 r. w Targi Biotechnologii I Biobiznesu (Central European Forum of Biotechnology and Innovative Bioeconomy: www.cebioforum.com). Obecnie organizację tej imprezy kontynuuje grupa 8 Business Team, 8 Business sp. z o.o.. Ukończył również studia podyplomowe Master of Science in Science and Technology Commercialization – MSSTC (Podyplomowe Studium Komercjalizacji Nauki i Technologii) w Uniwersytecie Łódzkim I Texas University of Austin oraz Strategiczne Planowanie Działalności Rozwojowej Przedsiębiorstw w Otoczeniu Europejskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Nadzorczej firmy biotechnologicznej Mabion SA (2007 r.) oraz twórcą grupy biznesowej Bio-Tech w skład które wchodzą firmy: BioTech Media sp. z o.o., Bio-Tech Consulting sp. z o.o. Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o. Jest autorem i współautorem ponad 60 prac eksperymentalnych, kilku artykułów przeglądowych, patentów i opracowań. Specjalizuje w badaniach z zakresu medycyny molekularnej oraz ich praktycznych zastosowaniach w medycynie personalizowanej. W działalności stricte biznesowej realizuje projekty mające na celu komercjalizację badań naukowych. Specjalizuje się w ocenie potencjału komercyjnego projektów badawczo-rozwojowych w sektorze ochrony zdrowia także przeprowadzaniu technologicznego due diligence inwestycyjnych projektów biotechnologicznych. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Dodaj komentarz