Strona załącznika

prof. dr hab. inż. Adam R. Szromek

Prof. dr hab. inż. Adam R. SZROMEK Wpływ wyznawanych wartości chrześcijańskich u menedżerów na sposób ich postępowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem Abstrakt: Publikacja przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w 52 polskich przedsiębiorstwach, w których menedżerowie deklarują wyznawanie wartości chrześcijańskich. Celem badań było określenie wpływu wartości chrześcijańskich na współpracę z pracownikami, konkurentami, administracją państwową, społecznością lokalną, kontrahentami oraz klientami. Badania określają zarówno poziom wykorzystywania wyznawanych wartości w kierowaniu przedsiębiorstwem jak i skłonność menedżerów do promowania przyjętych przez siebie wartości chrześcijańskich. Zagadnienia teoretyczne oparto na przeglądzie literatury naukowej w zakresie kompetencji menedżerskich oraz w zakresie zarządzania prowadzonego w oparciu o zasady biblijne, a szczególnie zarządzanie ewangeliczne. Wyniki przeprowadzonych badań ujawniają silne zaangażowanie menedżerów chrześcijańskich w realizacji wyznawanych wartości w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz słabe zaangażowanie wobec promowania wartości chrześcijańskich. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Model biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych” nr 2017/25/B/HS4/00301, nadzorowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Prof. dr hab. inż. Adam R. SZROMEK Profesor nauk społecznych, profesor Politechniki Śląskiej oraz Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauki (PAN). Autor wielu publikacji naukowych w zakresie zarządzania i lecznictwa uzdrowiskowego. Kierownik i wykonawca projektów naukowo-badawczych nadzorowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Członek redakcji naukowych czasopism: Sustainability, Journal of Tourism and Recreation, Current Issuess of Tourism Research, Frontiers in Public Health. Uczestnik kursów i szkoleń współczesnego biznesu, Akademii Przywództwa Global Leadership Summit i certyfikatów Unii Europejskiej w zakresie przedsiębiorczości. Autor powieści o tematyce chrześcijańskiej.

Dodaj komentarz