PROGRAM

31 października 2020, Łódź,
Aula Wyższego Seminarium Duchownego,
ul. św. Stanisława 14